Expander/Säkerhetsexpander /Säkerhetsexpander, blankförzinkad, FZB

Säkerhetsexpander, blankförzinkad, FZB

Säkerhetsexpander, blankförzinkad, FZB

Krav på kant- och inbördes avstånd för ESSVE Säkerhetsexpander

Användningsområde

ESSVE Säkerhetsexpander är en s k sköldexpander och avsedd för infästning i betong och natursten.
Säkerhetsexpandern kan med fördel användas i applikationer där det ställs höga lastkrav på infästningen.
Säkerhetsexpandern kan t ex användas vid fastsättning av trä-/stålreglar, smideskonstruktioner m m.

Beskrivning

Säkerhetsexpandern består av följande delar: skruv med sexkantsskalle, bricka, hylsa/sköld, rotations-
förhindrande plastring, expansionsdel samt en invändigt gängad kona. Vid åtdragning kommer konan att
få expansionsdelen att expandera, vilket får Säkerhetsexpandern att låsa sig i borrhålet.
Den blankförzinkade, FZB 5 µm, versionen är tillverkade av kolstål med hållfasthetsklass min. 8.8.
Den rostfria syrafasta versionen är av kvalitet min. A4-70.

Praktisk lastförmåga och provdragning

Praktisk lastförmåga är beräknad med erforderliga säkerhetsfaktorer pålagda.
Vid behov och som en del av vår tekniska service kan provdragning utföras vid specifika objekt.

ESSBOX

Art.nr
Dimension
Detaljtjocklek/Längd mm
Nyckelvidd
mm
Ant/
förp
Förp/
storp
Koncept
121201
M6/10/10/75
10
50
6
TBM6/10/75
121202
M6/10/30/95
10
50
6
TBM6/30/95
121203
M8/12/30/105
13
50
4
TBM8/30/105
121205
M8/12/50/125
13
25
6
TBM8/50/125
121206
M10/15/25/116
17
25
4
TBM10/25/116
121207
M10/15/45/136
17
25
4
TBM10/45/136
121209
M12/18/20/127
19
20
4
TBM12/20/127
121210
M12/18/40/147
19
20
4
TBM12/40/147
121211
M16/24/20/150
24
10
1
TBM16/20/150
121212
M16/24/50/180
24
10
4
TBM16/50/180

Specifikation

Blankförzinkad (FZB)
Rostfritt stål
Material
Stål, 8.8
Rostfritt syrafast stål, A4-70
Ytbehandling
Blankförzinkad 5 µm
-
Korrosivitetsklass
C1
C5

Korrosionsskydd

Korrosivitetsklass
Korrosionsskydd
C1
8.8 (5 μm)
C2-C5
A4

ESSBOX

Dim.
Kantavstånd vid draglast
mm
Kantavstånd vid tvärlast
mm
Inbördes avstånd
mm
M6
75
500
150
M8
90
600
180
M10
107
710
213
M12
120
800
240
M16
150
1000
300

Tekniska data och Praktisk lastförmåga

Benämning
Dimension/Detaljtj./Längd
mm
Borr-
dim.

mm
Min.
borr-
djup
mm
Min. mont-
djup
mm
Praktisk lastförmåga
Draglast kN
Btg C25/30
FZB/A4
Praktisk lastförmåga
Tvärlast, kN
Btg C25/30
FZB
Praktisk lastförmåga
Tvärlast, kN
Btg C25/30
A4
Åtdragn.-
moment
Nm
M6/10/75
10
65
50
6,1
7,6
5,7
10
M6/30/95
10
65
50
6,1
7,6
5,7
10
M8/30/105
12
80
60
7,6
12,6
8,7
25
M8/50/125
12
80
60
7,6
12,6
8,7
25
M10/25/116
15
95
71
11,4
19,0
12,1
50
M10/45/136
15
95
71
11,4
19,0
12,1
50
M12/20/127
18
105
80
13,3
25,3
21,3
80
M12/40/150
18
105
80
13,3
25,3
21,3
80
M16/20/150
24
130
100
18,9
38,2
37,6
200
M16/50/180
24
130
100
18,9
38,2
37,6
200
Praktisk lastförmåga × 1.2 = Dimensionerande brottlastvärde i säkerhetsklass 2.
Ovanstående lastvärden är givna utan inverkan av kant-/inbördes avstånd.
Vid små kant-/inbördes avstånd kontakta ESSVEs Tekniska Support.

Montering (genomsticksmontage)

1. Borra hål. Dimension och djup enligt tabellen "Tekniska Data". Blås rent hålet från borrkax.
2. Slå in Säkerhetsexpandern.
3. Dra åt bulten till föreskrivet åtdragningsmoment. Montaget är färdigt.