ESSVE Academy är vårt sätt att säkerställa att återförsäljare kan hjälpa vår gemensamma slutkund på bästa sätt. Utbildningarna inom ESSVE Academy rör sig inom fästteknik, D.v.s. ämnesområdena infästning, spikning, skruv och lim & fog. Kurserna är välbesökta och hittills har över 1 000 personer slutfört utbildningar.

Jonas Svensson, produktchef för ESSVE infästning, har varit kursledare på ESSVE Academy i nästan tio år. Han menar att syftet med kursen är just att få återförsäljarna att känna trygghet.

– Våra återförsäljare är våra ambassadörer, ESSVES förlängda arm ut på slutkundsmarknaden. Vi har många avancerade infästningar i vårt sortiment. Inte sällan är de nyckelkomponenter, det som ”håller ihop huset”. För en osäker säljare kan dessa produkter kännas läskiga att sälja, menar Jonas. Får de testa, klämma, känna och förstå teorin bakom produkten släpper rädslan.

Kunskap är ju inte tungt att bära.

ESSVE slutkundsutbildning

För ett säkert och hållbart montage, är valet av infästning avgörande. Därför erbjuder vi lokala utbildningar, anpassade för er verksamhets behov. Det betyder att er personal kan få spetskompetens på de infästningar ni använder.

Utbildningen innefattar bland annat:

• Förslag på de mest kostnadseffektiva sätten att montera

• Information om nya lagar och regler kopplade till montage och infästning

• Praktiska övningar där alla får chans att testa all infästning

• Tips på montage som ökar effektiviteten och säkerheten

För mer information kontakta: order@essve.se