Karmskruv-Programa-Plus

På 70-talet lanserade vi vår första karmskruv, Programa. Nu kommer uppföljaren, Programa Plus. Tillsammans med nordiska hantverkare och fönstermontörer, har vi utvecklat och förfinat designen in i minsta detalj för ett enklare och säkrare karmmontage.

 

FÖRBÄTTRAD DESIGN
60% starkare än originalet

 

Karmskruv-Programa-Plus-solo

MINSKAD RISK FÖR ÖVERDRAGNING AV HYLSAN

Om man spänner karmen för mycket på ena sidan, utan att släppa efter på motsvarande sida, är risken stor att överdra hylsan. En helt rund hylsa minskar risken för överdragning väsentligt. Programa Plus är 60% starkare än tidigare versioner. Även risken för att hylsan spricker vid snett montage reduceras kraftigt genom det tjockare godset i hylsan.

FLISFRITT MONTAGE

Den nya designen ger ett finare ingångshål tack vare fyra skärspår i hylsan som skär av träfibrerna när den går in i karmen. Risken för sprickor och flisning är därför nästintill obefintlig.

Karmskruv-Programa-Plus-action

Instruktionsfilm

UTVECKLAD I SAMARBETE MED SVENSKA FÖNSTERMONTÖRER

• Tjockare gods – minskad risk för att hylsan spricker
• Fyra skärspår – finare ingångshål, minimal risk för sprickor
• Skärspår – minskar risken att spräcka regeln

• Rund med gängor runt om – halverar risken att spräcka eller överdra hylsan vid snett montage

Programa Plus

Traditionell karmskruv

INGA SPRICKOR I REGELN

Skärspår i spetsen minskar risken att spräcka regeln när skruven hamnar nära kanten, exempelvis vid användning av dubbelgips. En sprucken regel märks inte direkt, utan först efter ett par månader då dörren kan bli svårstängd.

 

MONTAGE MED KARMSKRUV
– lämplig för renovering och tillbyggnad

• Perfekt för hus som satt sig med åren och där öppningen där fönstret/dörren ska sitta, är sned eller skev.
• Snabbt montage som går att efterjustera.
• Finns i tre olika längder vilket gör montaget smidigt även om spaltbredden är olika runt fönstret/dörren.

Använd vid montage av: Ytterdörrar, innerdörrar, fönster och glaspartier.

Använd i väggmaterial:

Natursten Natursten

Betong Betong

Lättbetong Lättbetong

Trä Trä

Tegel Tegel

Leca Leca

 

Se produkt i vår

webbkatalog