Redovisning lastvärden

 

ESSVE har som ambition att göra våra prestandadeklarationer lättbegripliga och lättanvända för föreskrivare och konstruktörer. Därför har vi justerat våra prestandadeklarationer för träskruvar så att innehållet presenteras på ett enhetligt sätt. Vi kommer också normera de värden som beror på virkeskvalitet till hållfasthetsklass C24 eller till den lägsta stålkvalitet som kan erhållas vid produktion. Aktuella prestandadeklarationer kommer som vanligt att återfinnas per produkt under rubrik ”Teknisk info” från och med november.