Kvalitet för ESSVE

Kvalitet är viktigt för oss på ESSVE. Våra kunder ska kunna lita på att våra produkter fungerar som de ska och följer de krav som regleras av lagar och förordningar, att vi levererar i tid och håller vad vi lovar. Du ska alltid möta en hög service och få precis det stöd du behöver från oss.

Säkra produkter

ESSVE har ett brett produktsortiment som följer lagar och regler i Norden, nu arbetar vi för att få dem godkända på Europanivå.
Vi söker alltid efter de bästa produkterna på marknaden. Om produkterna inte är tillräckligt bra, byter vi ut dem eller utvecklar en egen, förbättrad produkt.
Vi testar samtliga produkter i vårt produktsortiment och utför stickprover, både vid tillverkningen och vid leverans till vårt lager.

Leveranssäkerhet

Våra leveranser ska ske i rätt tid, till rätt plats. Vi mäter och följer upp våra leveranser för att säkerställa att så sker.

Kundservice

Vi ska förse våra kunder med korrekt och tydlig information så att det blir lätt att välja rätt produkt. Om du är osäker ska kundservice vara en snabb och pålitlig hjälp.

En gång om året genomför vi en kundundersökning där vi får veta vad kunderna är nöjda med och vad ni vill att vi ska bli bättre på. Den, och våra egna uppföljningar ligger som grund för ett ständigt pågående förbättringsarbete.

Vår kvalitetspolicy

B&B TOOLS-koncernen eftersträvar att överträffa kundernas krav och förväntningar. Våra kunder skall känna trygghet i att få rätt produkt i rätt tid, där vi erbjuder produkter och tjänster med bästa kvalitet till lägsta totalkostnad. Vi eftersträvar goda och professionella relationer med våra intressenter och att varje medarbetare engageras i sitt eget och koncernens kvalitets-arbete genom ständiga förbättringar.

se vårat integrerade certifikat 9001:2008/ ISO 14001:2004/ OHSAS 18001:2007