Instruktionsfilm- Takläggning Del 1: Råspont

Den första filmen i Essves serie instruktionsfilmer som visar hur man på ett korrekt sätt lägger tak enligt rådande lagar och regelverk. Följer man inte dessa regler riskerar man att få anmärkning i besiktningsprotokollet. Eller i värsta fall – att bygget underkänns. I denna film används Essves varmförzinkade trådspik (2,8 x 75 mm). För ett effektivt montage rekommenderar vi Essves spikpistoler.

Instruktionsfilm- Takläggning Del 2: Takpapp

Den andra filmen i Essves serie instruktionsfilmer som visar hur man på ett korrekt sätt lägger tak enligt rådande lagar och regelverk. Följer man inte dessa regler riskerar man att få anmärkning i besiktningsprotokollet. Eller i värsta fall – att bygget underkänns. I denna film används Essves varmförzinkade pappspik (3,0 x 22 mm). För ett effektivt montage rekommenderar vi Essves spikpistoler.

Instruktionsfilm- Takläggning Del 3: Läkt

Den tredje filmen i Essves serie instruktionsfilmer som visar hur man på ett korrekt sätt lägger tak enligt rådande lagar och regelverk. Följer man inte dessa regler riskerar man att få anmärkning i besiktningsprotokollet. Eller i värsta fall – att bygget underkänns. I denna film används Essves varmförzinkade trådspik (2,8 x 75 mm). För ett effektivt montage rekommenderar vi Essves spikpistoler.

Instruktionsfilm Ytterpanel del 1 Vindskivor & läkt

Den första filmen i Essves serie instruktionsfilmer som visar hur man på ett korrekt sätt sätter panel enligt rådande lagar och regelverk. Följer man inte dessa regler riskerar man att få anmärkning i besiktningsprotokollet. Eller i värsta fall – att bygget underkänns. I denna film används Essves gipsskruv GU och Essve varmförzinkad trådspik. För ett effektivt montage rekommenderar vi Essves spikpistoler.

Instruktionsfilm-Ytterpanel del 2 Stående panel

Den andra filmen i Essves serie instruktionsfilmer som visar hur man på ett korrekt sätt sätter panel enligt rådande lagar och regelverk. Följer man inte dessa regler riskerar man att få anmärkning i besiktningsprotokollet. Eller i värsta fall – att bygget underkänns. I denna film används Essve varmförzinkad trådspik (75 och 90 mm). För ett effektivt montage rekommenderar vi Essves spikpistoler.

Instruktionsfilm- Ytterpanel del 3 Liggande panel

Den tredje filmen i Essves serie instruktionsfilmer som visar hur man på ett korrekt sätt sätter panel enligt rådande lagar och regelverk. Följer man inte dessa regler riskerar man att få anmärkning i besiktningsprotokollet. Eller i värsta fall – att bygget underkänns. I denna film används Essve varmförzinkad trådspik. För ett effektivt montage rekommenderar vi Essves spikpistoler. Mer info om dom