Enkelt servicekoncept

 • Med förebyggande åtgärder blir servicebehovet mindre
 • Färdiga servicekit till alla verktyg
 • QR-kod på servicekit och verktyg med instruktioner om hur du utför service själv, steg för steg
 • Genom att skanna QR-koden kommer du direkt till en instruktionsfilm som ger nyttig information om produkten

Vid behov av service på spikpistol eller kompressor kan du vända dig till STIMUS ESSVE Servicecenter som erbjuder ESS Service till fast pris.

ESS-SERVICE Spikpistoler

 • Komplett rengöring av verktyget
 • Byte av slitagedelar och packningar
 • Kontroll av fjädrar, byte vid behov
 • Funktionskontroll
 • Serviceprotokoll för verktyg
 • 3 månaders garanti på byte av delar
 • Max 3 arbetsdagar på verkstad exklusive frakttider
 • Serviceverkstaden fakturerar återförsäljaren direkt för servicekostnaden

LITEN Service
895:- exkl. moms
Original Service för dyckert/klammerverktyg (inte gas)

GAS/COIL Service
1 395:- exkl. moms
Original Service för gasverktyg och coil

STOR Service
1 195:- exkl. moms
Original Service för övriga verktyg (inte gas och coil)

DrivarbyteDrivarbyte
Liten: 795:- exkl. moms
Stor: 895:- exkl. moms
Gas: 895:- exkl. moms
Byte av drivare och bumper (ingår)

 I ovanstående service är returfrakt inkluderad i priset. Frakt till serviceverkstaden bekostas av avsändaren.

ESS-SERVICE Kompressor

 • Komplett optisk besiktning av kompressorn
 • Byte av slitagedelar och packningar
 • Rengöring av backventil, ventilplåtar och filter
 • Inspektion av cylinderväggar, kolvtopp och ventilplåtar
 • Funktionskontroll
 • Serviceprotokoll för kompressor
 • 3 månaders garanti på byte av delar
 • Max 3 arbetsdagar på verkstad exklusive frakttider
 • Serviceverkstaden fakturerar återförsäljaren direkt för servicekostnaden

Kompressor-serviceKOMPRESSOR Service
1 295:- exkl. moms

 •  Original Service för kompressorer
 • Fraktkostnader är inte inkluderade

Oljefria kompressorer kräver mer service än oljesmorda och vi rekommenderar minst en årlig service för att undvika fel. Servicen är lätt att utföra själv och kräver inga förkunskaper. Tidsåtgång 15 – 30 min. Komplett servicekit är tillgängligt på Toolstore.

OBS

Övriga reparationer:
450 kr/h + reservdelskostnad.
Prisförslag/undersökningskostnad = 300:- exkl. moms.

Om du ändå vill ha service utförd på verkstad rekommenderar vi att du vänder dig till närmaste serviceverkstad där du kan leverera och hämta kompressorn själv. Fraktkostnaderna på kompressorer är höga. Om kompressorn ändå ska skickas rekommenderar vi en av våra auktoriserade serviceverkstäder som erbjuder service till fasta priser.

Garanti för spikpistoler och kompressorer

Alla maskiner har 12 månaders garanti på fabrikations- eller funktionsfel. Därutöver gäller svenska köplagen.
Om fel på produkten (inte slitage) upptäcks under garantitiden svarar ESSVE för att byta ut defekta delar.
Garantitiden gäller från inköpsdatum. Datum på originalkvittot/fakturan gäller. Krav på garantireparation/-byte
måste ställas under garantitiden och ska alltid gå via återförsäljare. Kopia på kvitto/faktura ska bifogas denna
blankett vid krav på garantireparation/-byte.

Innan garantireparation eller garantibyte kan godkännas måste serviceverkstaden undersöka produkten.
Om produkten inte har något garantifel utan ett så kallat användarfel har serviceverkstaden rätt att debitera
en undersökningskostnad på 300 kr. Frakt- och administrationskostnader tillkommer.

Garantihantering:

Kunden levererar verktyget till återförsäljaren som ska göra följande:

 • Kontrollera garantitiden mot kvittot
 • Informera kunden att det kan bli en kostnad om felet inte omfattas av garantin
 • Fylla i felmeddelande tillsammans med kunden och därefter skicka verktyget till ESSVE Serviceverkstad tillsammans med en kopia av kvittot
 • Om kunden själv skickar in produkten till Servicecentret ska felmeddelandet fyllas i och bifogas produkten. Kom ihåg att skriva telefonnummer och e-postadress så du kan kontaktas för frågor och information.

Garantin gäller inte:

 • Om verktyget har utsatts för en olycka eller yttre påverkan
 • Felaktig eller onormal användning av verktyget. T.ex. fel dimension på spik, fel gastyp, för högt lufttryck osv.
 • Om service- och underhållsanvisningar inte följs
 • Delar som slits naturligt vid användning eller fel på verktyg som hänger samman med naturligt slitage och eftersatt service/underhåll
 • Fel på verktyg som beror på att bruks- och underhållsanvisningarna inte följts (t.ex. daglig smörjning)
 • Fel på verktyg som beror på användning av tillbehör och reservdelar som inte är ESSVE originaldelar
 • Verktyg som utsatts för ändring eller på-/ombyggnad
 • Verktyg som skickas in helt eller delvis demonterade
 • Rost/smuts i kompressorns regulator/backventil. Sådana fel beror på att tanken inte har tömts på vatten
 • Om den oljefria kompressorn överbelastas och inte har kylts ned mellan tryckökningarna. T.ex. lackering/blästring eller att man använt för liten kompressor för verktyget. Oljefria kompressorer ska vila 40% av arbetstiden för att kylas ned. För hög cylindertemperatur medför att kolvpackningarna inte fungerar eller slits för snabbt.