ESSVE CALCULATION SOFTWARE –
ESSVE CS

DIMENSIONERINGSPROGRAM FÖR INFÄSTNING I BETONG

EFFEKTIVISERAR FÖR KONSTRUKTÖRER

BERÄKNAR HÅLLFASTHETEN PÅ INFÄSTNING I BETONG

Istället för att som tidigare plocka värden ur produkters olika lasttabeller och försöka sammanföra dessa i en egen uträkning gör ESSVE Calculation Software (ESSVE CS), jobbet åt dig. Med detta dimensioneringsprogram för betonginfästningar, kan byggnadsingenjörer och konstruktörer enkelt beräkna kapaciteten för olika sorters applikationer. En infästning i betong innebär hänsyn till många olika parametrar. Användaren matar in aktuella förutsättningar och programmet räknar själv ut infästningens hållfasthet samt föreslår lämpliga produkter. Dessutom innehåller programmet en 3D-modell som gör det enkelt att mata in värden på rätt plats.

BERÄKNAR HÅLLFASTHETEN PÅ INFÄSTNING I BETONG

Programmet är på svenska, vilket underlättar och sparar tid för både konstruktören och byggaren som sedan får ritningen i sin hand. Tack vare programmets unika urvalshantering blir produktvalet både snabbare och enklare. Istället för listor på flera hundra produkter föreslår ESSVE CS ett snävt urval produkter som är aktuella. Ytterligare en fördel är att programmet automatiskt beräknar om efter varje inmatat värde, vilket gör att felaktigheter kan upptäckas tidigt.

TABELLDATAINMATNING DIREKT I 3D-VYN.

Grafiken kan även roteras, vridas, lutas och zoomas in i.

EN INTELLIGENT PROGRAMVARA REDUCERAR ARBETSTIDEN.

Om ett felaktigt värde matats in ges det förslag på förbättringar direkt. Användaren kan spåra varje beräkning, vilket ger trygghet i att uträkningen är både begriplig och komplett. Det tar också hänsyn till beräkningsstandarder och gällande regelverk.

FYLL I FORMULÄRET FÖR ATT LADDA HEM ESSVE CS