För permanent och starkt montage i: Håltegel, tegel, betong, håldäckselement, natursten & lättbetong ner till -26°C. Se sidan som PDF.

  • #1 Utmärkt vid dynamiska belastningar
  • #2 Droppfri vid uppmontage
  • #3 Blöder minimalt ut i materialet
  • #4 För montage i minusgrader, ner till -26°C
  • #5 Kan användas i fuktiga miljöer.

ICE består av en 2-komponentsblandning med härdare och bas. När dessa blandas samman i det tillhörande munstycket uppstår ankarmassans alla egenskaper. Eftersom blandningen sker utanför patronen, i det utbytbara blandarmunstycket, går det att använda samma patron vid flera tillfällen utan att innehållet blir förstört.

MONTERING

BORRA:Håldiametern ska upp till M16 vara 2 mm större än järnet/bulten som ska förankras.Se Tekniska data för mer information.

BLÅSA:

Avsluta med att blåsa rent hålet för att uppnå maximal vidhäftning.

BLÅSA:

Använd luftpump eller tryckluft för att blåsa rent hålet från damm. Ta minst 4 pumptag. Om du inte gör rent hålet från damm så förankras inte massan hålets väggar.

triangleAnvänd inte dammsugare då resultatet inte blir detsamma.

BLANDA:

Börja alltid med att pumpa ut en sträng tills massan får en jämn ljusgrå färg [ca 2 pumptag]. Bland ningen sker genom att härdaren och basen blandas i det tillhörande unstyckets labyrintsystem.*

Rätt färgnyansVarje tub innehåller större mängd ankarmassa än vad
innehållsförteckningen uppger för att kompensera för det spill som

BORSTA:

För att lossa ytterligare damm från hålets väggar, borsta ur hålet med den borste som är anpassad efter hålets storlek i diameter. Ta minst 4 borsttag

FYLL & FÖRANKRA:

Fyll minst 2/3 av hålet och vrid ner järnet/bulten. Vridningen får bort eventuella luft?ckor och gör så att vidhäftning mellan bult och massa blir optimal.

triangleAnvänd inte dammsugare då resultatet inte blir detsamma.

BLÅSA:

Blås rent hålet en gång till. Tänk på att alltid blåsa från botten av hålet.

HÄRDA:

Avvakta tid för härdning innan förankringen belas tas. Tabell för användnings- och härdningstider, se essve.se

BORSTA:

Borsta ut hålet en gång till. Rotera ner borsten och dra ut.