Proffsguide – infästning och skruv

På ESSVE har vi 100% fokus på hantverkarens vardag. Vi utvecklar skruv- och infästningsprodukter för vårt hårda nordiska klimat och med svenska byggnormer i åtanke. Vår produktutveckling pågår ständigt – ESSVE marknadsför Sveriges bredaste sortiment av produkter för dig som arbetar professionellt med infästning.

Vår ambition är att hjälpa dig med ditt val – med rätt produkt för varje tillfälle. Förutom guiden har vi ett brett utbud av tjänster. För säkerhets skull och för ekonomin.

 

Ladda ned och läs mer

 

Välja rätt skruv – inget för träskallar

Från sträng kyla till heta sommardagar, vårt hårda klimat ställer krav. I guiden finns rekommendationer samt en mängd nyttiga tips för alla dina jobb:

• För arbeten med skivmaterial: gips, spån, OSB, board & plywood

• Vid montering av tak & avvattning: PVC- och plåttak, hängrännor, fönsterbleck & vattbräden

• Skruv för trämaterial, lister & socklar, massiva golv, konstruktionsvirke & limträ, vinklar & beslag, syll & bärlinor, reglar & stolpar samt för trallvirke

Försäkra dig om rätt rostskydd

Förzinkad 5 µm, fosfaterad, korrosivitetsklass C1

För miljöer med mycket låg korrosivitet, till exempel inomhus i uppvärmda byggnader.

Varmförzinkad, korrosivitetsklass C3

Inomhus i utrymmen med måttlig fuktighet och viss mängd luftföroreningar från produktionsprocesser, exempelvis bryggerier, mejerier och tvätterier.

Utomhus där viss mängd salt eller måttliga mängder luftföroreningar förkommer, exempelvis stadsmiljö, lätt industrialiserade områden och miljöer som påverkas av närliggande kust.

Rostfritt stål, korrosivitetsklass C4

Se användningsområden under C4, simhallar undantagna.

Elförzinkad 12 µm, korrosivitetsklass C2

Inomhus i utrymmen som inte är uppvärmda och med växlande temperatur och fuktighet. För miljöer med låg frekvens av fuktkondensation och låg halt luftföroreningar, exempelvis sporthallar och lagerlokaler.

Utomhus med låga halter luftföroreningar, exempelvis lantliga områden.

Rostskyddsbehandlad, korrosivitetsklass C4

Inomhus i utrymmen med hög fuktighet och  stor mängd luftföroreningar från produktionsprocesser, exempelvis kemiska industrier, simhallar och skeppsvarv.

Utomhus med måttlig mängd salt eller påtagliga mängder luftföroreningar, exempelvis industri och kustområden.

Rostfritt syrfast stål, korrosivitetsklass C5

Inomhus i utrymmen med nästan permanent fuktkondensation och stor mängd luftföroreningar.

Utomhus i områden med stor mängd salt i luften.

Infästning – för alla material och miljöer

Rörelser, stora temperaturskillnader, porösa eller hårda material? ESSVE marknadsför allt för dina krävande infästningsjobb. Hos oss finner du marknadens mest sålda gipsankare samt ett brett sortiment av produkter för kemisk infästning. I guiden finner du bland annat:

• Rekommendationer för montage av lätta och tunga laster i gips, lättbetong, massivt & håltegel, betong och natursten

• Hjälp vid valet av ankarmassa. I en utförlig tabell i broschyren finner du en mängd olika jobbsituationer med produktval

• Montage med plugg

 

Instruktionsfilmer på YouTube

I vår YouTube kanal har vi samlat en mängd instruktionsfilmer för korrekta montage. Klicka på knappen så kommer du dit.

Tjänster för proffs

ESS-CON – infästningsbutiken på bygget

Med ESS-CON kan du ha all infästning tillgänglig direkt ute på bygget. Du slipper åka fram och tillbaka till bygghandeln, samtidigt som du får bättre kontroll på förbrukningen och kan minska svinnet. ESS-CON beställs och levereras av din bygghandlare, och tillsammans tar ni fram ett sortiment som är anpassat efter byggets olika faser.

Dimensioneringsprogram för konstruktörer

ESSVEs dimensioneringsprogram CS gör produktvalet enklare och det är mindre risk för felberäkningar. Programmet räknar ut infästningens hållfasthet samt föreslår lämpliga produkter efter aktuella förutsättningar.

Kort sagt: en intelligent programvara som reducerar arbetstiden.

Provdragning säkerställ ett hållbart montage

Även om du valt rätt typ av infästning och utfört ett korrekt montage, kan hållbarheten skilja sig åt beroende på materialet du fäster i. Genom att göra en provdragning på den aktuella byggnaden, får vi fram hållbarheten och kan därmed säkerställa ett säkert montage. Provdragning är en tjänst som ESSVE genomför. Kontakta vår lokala tekniska expert eller vår kundtjänst order@essve.se eller 08-623 61 50 för mer information och att boka tid.

Teknisk rådgivning support på bygget

Fel val av infästning kan riskera både hållbarheten och säkerheten i ett montage. ESSVE erbjuder kostnadsfri support där en sakkunnig kommer ut till bygget för att säkerställa att montaget utförs korrekt. Kontakta vår lokala tekniska expert eller vår kundtjänst för mer information och att boka tid.

 

Ladda hem och läs mer i broschyren.omslag_proffsguid