För att minska risken för felaktiga dörr- och fönstermontage delar vi nu in vårt sortiment i två tydliga karmsystem istället för, som tidigare, enskilda produkter. Vi visar vilket system vi rekommenderar, beroende på vad hantverkaren ska göra samt vilka tillbehör som behövs för ett komplett montage. Därtill lanserar vi tre proffsguider, skrivna för hantverkare – inte konsument – som tillsammans utgör branschens mest kompletta guide för karmmontage.

Montagesystem
Karmskruv

Montagesystem-karmskruv

Montagesystem indu-prog karmhylsa