– Det sker en spikolycka varannan dag, minst! Mörkertalet är stort. Detta är främsta orsaken till att jag lägger så mycket tid jag bara kan på att föreläsa i skolor runt om i landet, säger Johan Lind, när ESS:News redaktion haffar honom efter en utbildningsdag för tredjeklassarna på Katrineholms byggprogram.
Han har kört ett pass fullspäckat av både teoretiska och praktiska moment, där syftet främst har varit att skapa uppmärksamhet för typiska falluckor.
– Lärarna pratar förstås om risker, men det blir mera verkligt när eleverna får se, höra och pröva själva. Det blir många aha-upplevelser en sådan här dag. Självklart vill jag att eleverna ska få upp ögonen för ESSVEs breda sortiment, men framför allt hoppas jag kunna bidra till att framtidens hantverkare får färre skador. Som leverantör av spikverktyg är det ESSVEs skyldighet.
Att ta in gästföreläsare är, menar Johan, ett sätt för skolorna att stimulera elevernas intresse mellan praktikperioderna. För föreläsaren, och företaget bakom, är det ett sätt att med liten insats hjälpa skolan att utbilda eleverna efter arbetslivets behov. En vinn-vinnsituation.
– Vi behöver en skola som speglar det arbetsmarknaden är i behov av. Vi behöver unga som går ut i arbete med fullt utvecklat risktänkande. Och när man får uppleva det enorma intresset från eleverna är det helt klart värt kneget med att iordningsställa demostationer med diverse montage med lim- och fog, spik, skruv och – förstås – vår nya succé HDS, det dolda trallmontaget. En annan vinst med utbildningsdagarna är att jag alltid får ett kvitto på hur många unga som redan har stenkoll på ESSVE. Mycket tack vare att vi, och vår knallgröna färg, syns i mer eller mindre vartenda byggprogram på TV.