Fogskum 90 Brand

Fogskum 90 Brand är ett oelastiskt skum med hög tryckhållfasthet som ger brandklassade tätningar. Produkten härdar oavsett miljö, även i slutna utrymmen med avsaknad av luftfukt. Fäster mot de flesta byggmaterial och kan användas både ute och inne.

Ny aktiveringsfunktion

Ger enklare och säkrare hantering än tidigare! Vänd på burken, vrid aktiveringsvredet i burkens botten 4 varv i pilens riktning, skaka flaskan ca 15-20 gånger. Klar att använda! En grön ton garanterar att rätt blandning har uppnåtts – ett absolut krav för att montaget ska brandklassas.

Ny säkerhetsventil

Ett stabilt handgrepp och distinkt infästning av munstycket ger säker hantering vid applicering.

Längre lagringstid

Vid byte av säkerhetsventil förbättrades lagringstiden från tidigare 9 till 18 månader.

Ny kvalitetsmärkning

Produkter som är märkta med Emicode EC1 har mycket låg emission, vilket betyder minimalt med flyktiga organiska föreningar som förorenar luften. Fogskum 90 Brand har under den senaste kvalitetsmärkningen nått den allra högsta standarden EC1 PLUS, vilket visar att produkten har en väldigt låg påverkan på sin närmiljö.

Emicode är en branschorganisation för miljösäkra byggprodukter.