Ankarmassa instructionfilm

Användningsområde

ESSVE CM Ankarmassa 300E är en Europagodkänd kemisk förankring, avsedda för infästning av pinnbult eller gängstång, i massiva och porösa material såsom betong, natursten, tegel, hålstensmaterial, lättklinker och lättbetong. Lättbetong ochlättklinker kallas även Leca, Ytong, Siporex, Blåbetong m fl.

Beskrivning

ESSVE Ankarmassa CM 300E är en 2-komponents epoxiakrylatmassa. Siffrorna anger hur många cm³ patronen innehåller. Ankarmassa CM 300E används tillsammans med en vanlig patronspruta vid applicering.Ankarmassa CM 300E är inte klassad som hälso- och miljöfarlig. Produkten har inga farosymboler samt är både styren och ftalatfri, se vidare Säkerhetsdatablad.

NYHET!

ESSVE CM 300E är undantagen från Arbetsmiljöverkets härdplastkungörense (AFS 2005:18 avsnitt 2) gällande utbildningsamt läkarundersökning. Produkten får fritt användas under förutsättning att montage sker enligt anvisningar.